Een stevige coach en trainer…

Marc is een goede en stevige coach en trainer. Alle deelnemers aan zijn trajecten kunnen makkelijk aansluiten bij zijn aanpak en kennis.