Westeinde 8 Uffelte
06-54625523
coaching@burnoutpreventie.nl

Coaching gaat over grenzen

Preventie & Back to Work

Created with Sketch.

Coaching gaat over grenzen

Vandaag heffen een aantal Europese landen hun covid19-restricties op. Versoepeling van de maatregelen zij het met nog wel de nodige veiligheids- en gezondheidsmaatregelen. Na ruim 8 weken van ‘intelligente lock down’ en een aantal van lichte versoepeling, is het reizen door Europa weer mogelijk geworden.

Wij mensen zijn vrijheids-wezens en dàt willen we vooral blijven.

Neemt niet weg dat voor sommige landen de versoepeling nog even op zich laat wachten. Het Verenigd Koninkrijk doet nog even niet open; “Engeland is gesloten”, zoals een oud kinderliedje al aan gaf.

wandelcoaching in NL

En dus blijf ik nog even met de wandelcoachings in Nederland.

Code Oranje

Kijkend in de agenda zag ik dat ik eigenlijk volgende week met een groepscoaching door Dartmoor zou trekken maar die moest worden uitgesteld vanwege covid19 en de nog niet opgeheven restricties. Vanaf 29 juni hoop ik meer zekerheid te hebben – op dàt gebied maar ik hèb alvast nieuwe data vast gezet.

Nu de covid19-crisis hier in ons eigen land een beetje op z’n einde loopt, zie ik dat thuiswerken met het hele gezin over de vloer en de thuis-school z’n sporen heeft nagelaten. Door de onzekerheden in de crisis hebben veel mensen stress ervaren. Je zou zeggen dat thuis-zijn relaxt is maar de realiteit wijst anderzins uit. Ook dat op elkaars’ lip zitten, is een bron van stress gebleken te zijn.

In veel gezinnen was het ‘code oranje’ – bij sommigen zelfs code rood.

Psychologische aspecten die wij koppelen aan samen-zijn zoals ‘veiligheid’ en ‘verbinding’ stonden in één keer op losse schroeven doordat we collega’s en familie niet meer om ons heen hadden. Iedereen dacht dat thuis zijn relaxt was maar deze plotselinge omwenteling van een ‘buiten-de-deur’-maatschappij naar een ‘binnen blijven’-samenleving leverde heel veel mensen stress op. En dat is wat in de achterliggende periode door behoorlijk veel mensen is gevoeld.

De belangrijkste oorzaak van de ‘thuis-stress’ komt vanuit het niet duidelijk afstemmen en beschermen van de eigen grenzen. Veel mensen vinden het op het werk al moeilijk om ‘nee’ te zeggen maar in het gezin al helemaal. Als ouder ben je tòch geneigd om wat eerder alles uit je handen te laten vallen omwille van je kinderen (ik spreek uit ervaring 🙂 ). Dat betekent dat je dus niet aan jezelf toe komt laat staan aan de zaken die nodig zijn. Dan komt er hoe dan ook druk op de zaak en dat levert opnieuw stress op. En van stress in de tent wordt niemand ècht gezelliger.

Grenzen stellen

Veel mensen weten niet wat hun grenzen zijn, waar die liggen en hoe ze werken. En daardoor komt het dat veel mensen anderen over hun grenzen laten gaan. Het gaat vooral om welk gevoel dit met zich mee brengt want dat is iets waar jij zèlf invloed op hebt. De stress komt ook hier weer voort uit het ontbreken van die veiligheidssignalen gevoed door jouw onkunde op dit gebied en de daar aan gekoppelde gevoelens van onmacht.

Wandelcoaching gaat dus vaak over het stellen van grenzen en die bewaken. Èn vooral over het herkennen van de veiligheidssignalen vanuit jouw eigen lichaam. Wàt gebeurt er als iemand over jouw grens gaat? Welke emotie brengt dit met zich mee? Wat zou je anders willen leren doen? Allemaal vragen waarop jij vanuit jezelf een antwoord kunt vinden. En dat is een antwoord dat het beste bij jou past dus het is nooit een ‘trucje’ van de èèn-of-andere ‘management-guru’.

Jouw eigen grenzen leren kennen, is jezelf beter leren kennen. Is weten iwe jij bent en wat jouw persoonlijke waarde is.

Door allerlei omstandigheden hebben velen hier nooit bij stil gestaan. Op de vraag:”Wie ben jij?”, antwoord bijna 94% met wat ze doen. Ze identificeren zich dus met hun werk. Maar wàt als dat weg valt, val jij dan zelf ook weg? Dan is het belangrijk om te weten wie je bent en – zoals de Britten zo mooi zeggen – “what makes you tick” of wel; waarvan kom jij in beweging?

Dus als jij wilt weten wat jouw grenzen zijn en waar ze liggen, wordt het tijd dat je in beweging komt.

En in beweging komen, begint bij wandelcoaching.

Geïnteresseerd in mijn Wandelcoaching?

Neem contact met mij op om samen te kijken naar de mogelijkheden.